En historisk mötesplats för kunskap och utbildning.

Kongelfska huset ligger vid foten av Bohus Fästning. Huset uppfördes 1881 för att inhysa stadens första folkskola.  Ända fram till 1984 då huset omvandlades till ett vandrarhem bedrevs utbildningsverksamhet här i olika former. Även nu i vår tid är det en plats för kunskapsöverföring och samarbeten då vi är många som håller eller deltar i kurser, workshops, föredrag och andra event. 


I början av 1600-talet flyttades staden Kongelf hit på Christian IV: s kommando. Vid den tiden bodde cirka 500 människor i staden. Enligt historieböckerna fanns det ett gästgiveri här på vår lilla ö  "Fästningholmen" redan då. Det flyttades sedan (1681) till torget där vår granne "Hotel Fars Hatt" nu ligger.  Nu, mer än 300 år senare, är Kongelfska huset återigen ett gästgiveri och ett hus för coworking, kunskapsutbyte och samarbeten.